Under vecka 8 kommer IT-systemen vid NKS att uppgraderas, något som ska få ta max ett dygn. Det berättar Malin Frenning, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, för Läkartidningen.

– Hårdvaran i nätverket måste bytas för att undvika nya problem. Vi har testat den nya hårdvaran i labb och med vår utrustning sedan årsskiftet, säger hon.

Under installationen av den nya hårdvaran kommer sjukhusets IT-system till stora delar ligga nere. En del planerad vård ställs in och delar av akutsjukvården dirigeras om till andra sjukhus. Patienter som sedan tidigare vårdas på sjukhuset kommer att vara kvar.

– Vi har väl beprövade manuella rutiner som vi också använt under de tidigare störningarna. Vi använder och förstärker de rutinerna och nu använder vi dem planerat.

Man kommer inte att flytta patienter någon annanstans?

– Nej, inte som det är planerat. Man vet mycket väl vad som är problemet och vi har testat det här i labb, så jag har stort förtroende för att det kommer att fungera.

Malin Frenning vill framhålla att NKS inte på något sätt stängs och att åtminstone viss akutvård kommer att bedrivas under uppgraderingen. Chefläkare Marie Björnstedt Bennermo är något mer försiktig.

– Vi är mitt inne i planeringsfasen just nu och jobbar intensivt med riskanalyser för att se vilken vård vi kommer att kunna bedriva. Målsättningen är att vi ska klara oss själva så mycket som möjligt inom Karolinska. En viss omfördelning (av akuta patienter, reds anm) kommer att ske mellan nya sjukhusbyggnaden, gamla sjukhusbyggnaden och Huddinge sjukhus. Barnakuten kommer att vara öppen som vanligt.

Kan det ändå bli så att man får stoppa alla akutintag?

– Jag vill hålla den möjligheten öppen. Men nya sjukhusbyggnaden är ju bara en del av sjukhuset.

Hur löser man vården i praktiken utan IT-system som telemetri?

– Vi kommer att säkerställa att det, för de patienter som övervakas, finns personer som sitter och övervakar dem.

Känner du dig trygg i att inte ha IT-stöd under ett dygn?

– Vi har ju tränat de här manuella rutinerna och utifrån god planering så känner jag att vi kan ge en god och säker vård till patienterna.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om hur flytten till den nya storsatsningen Bioclinicum för flera forskare vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset försenats av IT-problem. Med den nya uppgraderingen ska de problemen åtgärdas. Något nytt flyttdatum finns dock inte ännu.

– Det kommer vi tillbaka till när vi ser att vi har en stabil IT-miljö, säger Malin Frenning.

Läs mer:

Risk för patientsäkerheten – forskare på Karolinska får vänta med flytt

Visselpipor – när larmen på NKS inte fungerar

Läkarföreningen om läget på Karolinska: »Vi måste få en konkret förbättring«

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds

NKS i stabsläge efter teknikproblem