Redan i slutet av 2015 godkändes Orkambi (lumakaftor/ivakaftor) inom EU för behandling vid cystisk fibros. Läkemedlet anses banbrytande eftersom det ger förbättrad lungfunktion genom att verka direkt på den jonkanalsdefekt som finns hos ungefär hälften av patienterna med sjukdomen.

För att få till en jämlik användning av läkemedlet – som har ett högt pris – har NT-rådet vid Sveriges Kommuner och landsting utsett det till att ingå i processen för nationellt ordnat införande.

Men mer än två år senare har läkemedlet fortfarande inte blivit tillgänligt för patienter, eftersom företaget Vertex ännu inte kommit överens med landstingen i prisfrågan.

En ansökan om subvention som företaget tidigare lämnat in till TLV drogs tillbaka i december utan att ett beslut fattats.

Nu har dock en ny ansökan lämnats in, skriver NT-rådet på sin webbplats efter att fört en dialog med företaget ifråga.  

Enligt NT-rådet kommer förmånsbeslut och rekommendation till landstingen om användning av Orkambi att dröja till senare i år.