– Handlingsplanen har inte uppfyllts på flera viktiga punkter och situationen har inte blivit bättre. BUP var välfungerande, men det är totalt kört i botten, säger Anna Rask–Andersen, huvudskyddsombud samt överläkare och professor inom yrkesmedicin.

Som Läkartidningen tidigare har berättat visade en arbetsmiljökartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset på stora brister. Läkarna hann inte med sina arbetsuppgifter, kraven på dem matchade inte förutsättningarna och stödet från chefer var otillräckligt.

Hos Arbetsmiljöverket avslutades ärendet i september, och i samband med det drogs en handlingsplan upp. Men den har alltså bara delvis införlivats och det har fått till följd att personal slutar, menar Anna Rask-Andersen.

– Fem läkare har slutat, det har skett på tre månader. Våra fackliga representanter har slutat allihop.

Anna Rask–Andersen har skrivit ett nytt yrkande till arbetsgivaren om åtgärder enligt arbetsmiljölagen, alltså en ny 6:6a-anmälan. Hon skriver i den att flera av läkarna har både fysiska och psykiska stressymtom, att läkare tvingas gå täta nattjourer trots hälsoproblem och att arbetsmiljön även försämrats för ST-läkarna som inte får den handledning de behöver.

Planerna på att ta in hyrpsykologer för att beta av väntelistorna menar hon är ett sätt att frisera siffrorna som kommer att leda till lägre kvalitet, bland annat för att de inte har utbildning att utesluta somatiska differentialdiagnoser och inte får ordinera läkemedel. I anmälan noterar hon också att lösningen går emot ambitionen att minska behovet av hyrpersonal.

Kritiken mot ledningen är också stark: varningssignaler tas inte på allvar, ledningen pratar inte med de anställda som har problem – vilket leder till sjukskrivningar – samt saknar insikt i läkarnas arbetssituation.

– Det finns inga läkare i ledningen, det är en synpunkt vi har. 

Ola Duregård, sektionschef för barn- och ungdomspsykiatrin, skriver i ett mejl till Läkartidningen att »vi ser nu en positiv utveckling i verksamheten med bättre tillgänglighet och lägre personalomsättning«. Han förstår dock att läkarna »ändå inte upplever tempot i åtgärderna kring arbetsmiljön som tillräckligt högt«.

Facket och arbetsgivaren ska mötas på nytt den 27 februari. Då ska arbetsgivaren presentera vilka åtgärder som ska vidtas.

– Om vi inte blir nöjda får jag kontakta Arbetsmiljöverket som får komma på inspektion igen, säger Anna Rask–Andersen.

 

Läs även:

Kartläggning: allvarliga arbetsmiljörisker vid BUP i Uppsala