Det var i fredags som socialminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) meddelade att regeringen kommer att tillsätta en statlig granskning efter alla turer kring Nya Karolinska Solna (NKS).

Direktiven är ännu inte klara, men enligt regeringen ska granskningen bland annat innefatta en kartläggning av regelverk och kontrollmekanismer och hur landstingen följer dessa vid upphandlingar, investeringar, organisationsförändringar och så kallade OPS-lösningar.

Enligt regeringen är syftet bland annat att se till att en liknande situation som den vid NKS inte ska kunna uppstå igen. Att det blir just en särskild utredning motiverar regeringen med att det för den här typen av ändamål saknas kontrollorgan och instrument att granska kommuner och landsting.

I en artikel i Dagens Medicin ifrågasätter nu Christer Hjert, tidigare förbundsjurist på dåvarande Svenska kommunalförbundet och i dag konsult i kommunalrätt, om regeringen har lagstöd för att tillsätta utredningen.

På tidningens fråga om regeringen har rätt att göra en granskning av ett enskilt landsting svarar Christer Hjert:

– Jag ställer mig skeptisk till det. Det här befinner sig i gränslandet för det som grundlagen tillåter. Hälso- och sjukvård är landstingets ansvar och där har regeringen inget mandat. Enligt den kommunala självstyrelsen är det väljarna som ska utkräva ansvar och bedöma om landstinget har agerat rätt, inte regeringen.

Beslutet att bygga Nya Karolinska har fattats av Stockholms läns landsting, men under fredagens pressträff menade de båda ministrarna att Nya Karolinska Solna är en riksangelägenhet och hänvisade bland annat till att Karolinska universitetssjukhuset bedriver rikssjukvård. Christer Hjert menar dock att det sistnämnda inte är skäl nog att tillsätta en utredning eftersom rikssjukvården är underställd Socialstyrelsen.

Läs också:

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Finansministern efterlyser statlig granskning av NKS

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«