För att välfärdssektorn ska klara av sina åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen bedömer Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att välfärdsverksamheterna behöver öka antalet anställda med omkring 200 000 personer fram till 2026. Dessutom pekar SKL på att drygt 300 000 personer förväntas gå i pension under perioden, samtidigt som bristen på arbetskraft kommer att vara stor i Sverige de närmaste åren.

I en ny rapport lyfter SKL dock fram flera sätt att minska rekryteringsbehoven framöver.

− Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler anställda arbetar heltid och att fler medarbetare jobbar ett par år längre kan rekryteringsbehovet minskas med runt 180 000 personer de kommande tio åren, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten ger en gradvis framflyttad pensionsålder med två år ett minskat rekryteringsbehov med 50 000 personer de kommande tio åren, och att fler går från deltidsarbete till heltidsarbete kan ge ett minskat behov med cirka 59 000 personer under samma period.

Dessutom bedömer SKL i sin rapport att en årlig effektivisering om 0,5 procent med hjälp av ny teknik, exempelvis digitalisering, kan minska rekryteringsbehovet med omkring 71 000 personer.

Ta del av SKL:s rekryteringsrapport här.