Regeringen går nu alltså vidare med lagförslaget som skickades på remiss till Lagrådet i slutet av 2017 och som innebär att antroposofiska medel måste ansöka om registrering eller tillstånd för försäljning hos Läkemedelsverket. Förändringen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet.

Propositionen innehåller även övergångsregler för medel som redan finns på marknaden.

Läs även:

Slut på undantag för antroposofiska medel enligt lagförslag