Klockan 11 på onsdagsförmiddagen gick Södertälje sjukhus upp i stabsläge. Enligt sjukhuset medför flera trafikolyckor orsakade av snöovädret att ett större antal patienter kommer till sjukhusets akutmottagning.

Stabsläget vid Södertälje sjukhus innebär att prio 2- och prio 3-ambulanser omdirigeras till andra sjukhus. Dessutom är ortopedmottagningen inställd och läkarresurser har omprioriterats till akutmottagningen. Elektiv dagkirurgi fortsätter däremot som tidigare.

Sjukhuset meddelar också att personal inväntar sina avlösare innan de går hem för att på så sätt säkerställa att det finns personal på plats.

Även Skåne har varit hårt drabbat av snöovädret med extrema förhållanden på vägarna, i synnerhet på den östra sidan. Lasarettet i Ystad har gått upp i stabsläge efter transportproblem för både personal och patienter. Utskrivningsklara patienter har tvingats stanna kvar på lasarettet, liksom de som ska flyttas till andra sjukhus.

Det har också varit svårt att hämta vissa patienter, varpå bandvagnar har fått användas. Vissa planerade operationer har fått ställas in. Därtill har en vårdcentral i Brösarp i östra Skåne fått hålla stängt och en vårdcentral i Skurup har gått på reducerad personalstyrka, rapporterar Sveriges Radio.

Ambulanser har också drabbats av snöovädret. En ambulans åkte i diket på Öland när den var på väg till en trafikolycka, rapporterar 24 Kalmar. En annan ambulans som var på väg till en olycka utanför Påryd, sydväst om Kalmar, kunde inte komma fram på grund av nedtyngda träd, skriver Barometern OT.