Centrumcheferna på lasarettet har samlats med andra sakkunniga i en särskild stab för att leda och samordna verksamheterna. Det skriver Region Kronoberg på sin webbplats. Den planerade sjukvården ska för närvarande inte påverkas av beredskapen.

Även i början av året befann sig lasaretten i Växjö och Ljungby i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. Det var också fallet i slutet av november i fjol.

Stabsläge är den lägsta beredskapsnivån.