Syftet är att minska hyrläkarberoendet. Som Läkartidningen tidigare har berättat innebär premien att distriktsläkare som under år 2018 tecknar ett avtal om att arbeta inom Region Norrbottens primärvård under en överenskommen tid, får extra pensionsinbetalningar varje månad via en kapitalförsäkring. 

I förslaget var kravet för att få pengarna att läkaren skulle arbeta hos regionen i fyra år, men beslutet blev i stället det mer vaga begreppet »under överenskommen tid«. Detta i avvaktan på nationella regler om hur lång tid överenskommelser som dessa får gälla.

Läkare som arbetar heltid får 8 000 kronor i pensionspremie per månad, den som arbetar 75 procent får 5 000 kronor och den som arbetar halvtid får 3 000 kronor.

Flera andra landsting och regioner har också infört belöningsmodeller för fast anställda distriktsläkare, däribland Dalarna, Kronoberg och Gävleborg.

Läs mer:

4 000 kronor ska locka allmänläkare till Gävleborg 

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft

Högre löner ska minska hyrbehovet i Kronoberg