I förra veckan presenterade regeringen direktiven för den statliga granskningen av Nya Karolinska Solna. Bland annat ska utredningen undersöka hur avtalen kring den så kallade OPS-modellen vid Nya Karolinska Solna slutits, kartlägga hur kontrollmekanismer vid upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar tillämpats samt identifiera risker för att offentliga medel inte används effektivt.

Nu reagerar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på regeringens beslut att tillsätta granskningen.

– Det är inte regeringen som ska revidera kommuner, landsting och regioner. Som medlemsorganisation kommer vi att ta upp en diskussion om detta med regeringen. Det är en fråga om att värna det lokala självstyret, säger Vesna Jovic, vd för Sveriges Kommuner och landsting, i ett pressmeddelande.

Hon säger sig dock ha förståelse för att man på nationell nivå är angelägen om att de statliga satsningar som görs också får önskad effekt, men menar att staten har nödvändiga myndigheter för att följa upp hur statsbidrag används.

– Vi ser allt oftare hur de regionala och lokala uppgifterna, som regleras i kommunallagen, ifrågasätts och direkt styrs av den nationella nivån. Det är inte acceptabelt. Vi har en ordning med ansvarsutkrävande för kommun-, landstings- och regionpolitiker i allmänna val och – om det sker oegentligheter – inom ramen för vårt rättsväsende, säger Vesna Jovic.

NKS-granskningen ska slutredovisas till regeringen senast den 1 mars 2019. Någon särskild utredare är ännu inte utsedd.

Läs mer:

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Regeringens NKS-kommission kan strida mot grundlagen

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna