Ärendet startade 2012 med att Arbetsmiljöverket gjorde en nationell tillsyn med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Myndigheten kom efter ett besök på en vårdcentral i Kumla fram till att personalen var stressad och inte hann återhämta sig. Året därpå visade en inspektion av primärvården i hela Örebro län att problem fanns på flera håll.

2014 la därför Arbetsmiljöverket ett föreläggande med vite på 50 000 kronor med ett krav på att landstinget kontinuerligt skulle bedöma riskerna i arbetet för fast anställda distriktsläkare med fler än 1 500 patienter. Landstinget överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som dock gick på Arbetsmiljöverkets linje.

Region Örebro län genomförde en enkät bland primärvårdsläkarna för att få en bild av arbetssituationen. Arbetsmiljöverket ansåg dock inte att landstingets arbete var tillräckligt och la ett nytt vite på 250 000 kronor året därpå.

– Det är ett viktigt principiellt beslut att läkarnas arbetsmiljö sätts i fokus. Det kändes väldigt positivt att Arbetsmiljöverket har lyssnat på vad vi säger, sa ordförande i Distriktsläkarföreningen i Örebro till Läkartidningen efter myndighetens beslut.

Efter Arbetsmiljöverkets krav överklagade Region Örebro län återigen myndighetens beslut, denna gång till nästa domstolsinstans: kammarrätten. I praktiken gällde det två överklaganden: vitet på 50 000 kronor och vitet på 250 000. Nu har kammarrätten dock sagt nej till landstingets överklaganden. Region Örebro län måste därmed betala vite på 300 000 kronor eftersom kraven i föreläggandena inte har uppfyllts.

 

Läs även:

Fler än 1 500 listade patienter är lika med hög arbetsbelastning

Arbetsmiljöverket skärper krav mot Region Örebro län

Tungt på psykiatrin i Säter – Landstinget Dalarna får betala vite