I flera år har avdelningarna på den psykiatriska slutenvården i Säter dragits med överbeläggningar och med det en tung arbetsbörda för personalen. En 6:6a-anmälan till arbetsgivaren för att underlätta personalsituationen har nu gått hela vägen till förvaltningsrätten som utdömer ett vite på 200 000 kronor.

Ursprungligen gjorde Arbetsmiljöverket ett föreläggande med vite på 300 000 kronor, men myndigheten sänkte beloppet då Landstinget Dalarna delvis lyckats genomföra de tänkta åtgärderna. Domstolen har därefter ytterligare sänkt vitet med hänvisning till att överbeläggningarna delvis kan ursäktas med en nationell brist på sjuksköterskor och att landstinget inte kan kontrollera hela patientflödet.

I den rättsliga processen bestred Landstinget Dalarna i första hand utdömande av vite, och yrkade i andra hand att beloppet skulle sättas till 0 kronor eller åtminstone kraftigt reduceras. Landstinget menade bland annat att det inte gick att följa föreläggandet om vite innan kommunerna tog större ansvar för att »ta hem« patienter.

Tjänsteanteckningar från Arbetsmiljöverket visar dock att kommunerna har tagit ett större ansvar och att beläggningen minskade 2016. Domstolen menar dock att landstinget inte lyckats fullt ut med sina åtgärder och därmed inte fullföljt kraven i föreläggandet om vite.

Landstinget Dalarna kan välja att överklaga domen till kammarrätten. Arbetsmiljöverket kommer att göra en uppföljande inspektion i mars.