Arbetsmiljön på medicinkliniken är ansträngd. Personalbrist, främst med för få sjuksköterskor, leder till vårdplatsbrist och överbeläggningar med patienter i dagrum och korridorer. Övervakning försvåras, utrymningsvägar blockeras och patienter flyttas runt.

Så beskriver Hallands läkarförening, Vårdförbundet och Kommunal situationen på medicinkliniken på Hallands sjukhus i Varberg. I mars förra året gjorde de en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren. Då ledde det till ett samarbete mellan fack och arbetsgivare och en handlingsplan drogs upp. Men snart ett år senare har inte tillräckligt hänt, och fackföreningarna tar nu ärendet till Arbetsmiljöverket.

– Det är ständiga överbeläggningar och hård belastning på personalen på avdelningarna. Många har slutat. Folk orkar inte, säger Johanna Nordmark, akutläkare och huvudskyddsombud på Hallands sjukhus i Varberg.

I en begäran till Arbetsmiljöverket kräver de tre fackförbunden ett stopp på överbeläggningarna, att flödet ses över så att patienterna hamnar på rätt ställe och att bemanningen anpassas efter arbetsbördan.

– Varberg och norra Halland har växt väldigt mycket, så det är en kraftig förändring av demografin. Där har man inte hängt med från regionens sida, säger Johanna Nordmark.

Sedan årsskiftet ska sjuksköterskor i hela Region Halland få dubbel OB-ersättning för att arbeta natt. Det ska förbättra bemanningssituationen men Vårdförbundet har ännu inte sett någon effekt.

Johanna Nordmark säger att hon upplever att regionen försöker åtgärda problemen men att resurserna inte tillförs. Och hon får medhåll av sin kollega på Vårdförbundet.

– En del av de åtgärderna i handlingsplanen frångås. Vi står i mångt och mycket kvar på samma ruta efter ett års samarbete med arbetsgivaren, säger Åsa Svahn, barnsjuksköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Hallands sjukhus.

– Vi har haft jättegott samarbete (med arbetsgivaren) men vi äger inte frågan fullt ut. Så vi behöver hjälp av Arbetsmiljöverket.

Vad hoppas ni på anmälan till myndigheten?

– Vår förhoppning är att med Arbetsmiljöverkets hjälp kunna visa delar som är ett måste att ta tag i. Vi hoppas på en bättre genomslagskraft.