Vistelsetiden på akutmottagningarna ökade med sju minuter (median) i Socialstyrelsens senaste rapport över tillgängligheten i hälso- och sjukvården, jämfört med föregående period 2015–2016. Hälften av patienterna måste vistas 3,5 timme eller längre på akuten.

Det skiljer stort i landet. Längst vistelsetid i Sverige har Södersjukhuset i Stockholm med 4 timmar och 45 minuter. Kortast tid har Gällivare sjukhus med 2 timmar och 10 minuter.

Patienter i åldern 80+ får stanna dryga halvtimmen längre på akuten än övriga befolkningen. Mediantiden för den gruppen är nära fyra timmar. Det är också tio procent som får vänta mer än dubbelt så lång tid, över åtta timmar, innan de får lämna akuten. Det är drygt 20 minuter mer än vid förra mätningen.

När det handlar om tiden till att träffa en läkare på akuten, får hälften av alla patienter vänta över en timme. Det är ungefär samma väntetid som i den förra undersökningen. Den tiondel som måste vänta längst, väntar 3 timmar och 43 minuter. Men det finns faktiskt en förbättring; patienter 80+ fick i den senaste mätningen vänta tio minuter kortare tid, med en median på dryga 50 minuter.

Vårdgarantin i Sverige innebär att en patient som söker sig till primärvården ska få träffa en läkare inom en vecka, få en tid i specialistvården inom tre månader och efter ett sådant besök få åtgärd såsom operation inom ytterligare tre månader. Det lyckas inte landstingen leva upp till.

– Uppfyllelsen av kraven ligger på mellan 7 –91 procent för de fyra tidsgränserna inom vårdgarantin, och det är långt ifrån tillfredsställande, säger Jenny Asplund, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

84 procent fick en läkartid inom en vecka i Socialstyrelsens undersökning. Bäst var Region Gotland med 91 procent och sämst var Region Uppsala med 75 procent. Det är också lika stor andel som i nästa steg får en läkartid inom specialistvården inom 90 dagar.

Men det är värre med väntetiderna till operation eller annan åtgärd. Endast 72 procent av patienterna kom så långt inom vårdgarantins tre månader. Kalmar och Östergötland lyckades bäst där 85 procent av patienterna fick tid till åtgärd inom den tidsgränsen. I Västernorrland fick däremot häften av patienterna vänta mer än 90 dagar.

Socialstyrelsens rapport tar också upp en rad andra mätare på svensk sjukvård. Bland annat redovisas andelen patienter med fast läkarkontakt, där Sverige placerar sig lägst i undersökningen International health policy study 2017. Av patienterna 65 år och äldre är det 60 som uppger att de har en fast läkare. År 2014 var siffran 67 procent. 

 

Läs även:

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

Fortsatt långa väntetider till akutmottagningarna