I höstas hotade IVO med ett vite på en miljon kronor om Region Skåne inte kom till rätta med problemen på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett. En tidigare inspektion visade på en så allvarlig brist på vårdplatser att det utgjorde en fara för patientsäkerheten. Bristerna har enligt myndigheten lett till både dödsfall och fysiskt och psykiskt lidande.

När Region Skåne inte åtgärdat problemen beslutade IVO om ett föreläggande på en miljon kronor. Myndigheten begärde flera åtgärder, bland annat att regionen skulle införa ett system vilket säkerställde att patienter som låg kvar på akuten fick läkemedel vid rätt tidpunkt och att tjänstgörande läkare alltid skulle få väsentlig information om samtliga patienter.

Nu har IVO bedömt att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att »häva den mest överhängande allvarliga patientsäkerhetsrisk som tidigare förelåg«. Därmed slipper regionen också att betala vite.

Myndigheten skriver dock att det fortfarande är en brist på vårdplatser och att vårdgivaren måste fortsätta att arbeta »aktivt med ledning och styrning av verksamheterna«. Det gäller inte bara akuten, som drabbats hårdast, utan alla verksamhetsområden.

 

Läs även:

Fara för patientsäkerheten på akuten – nu hotar vite

IVO kräver åtgärder på akuten i Helsingborg

Ny dyr nota för överbeläggningar i Helsingborg

Helsingborg slår rekord i viten

Orimligt lång vårdtid på akuten i Helsingborg