– Vi har varit med om det här tidigare i samband med den första domen där de fördröjde med en månad i taget under ett och ett halvt år, säger advokat Hans Bagner till Läkartidningen.

Förhoppningarna var stora att Fikru Maru verkligen skulle få en dom på måndagen. Det hade i så fall kunnat innebära ett slut på de fyra år och tio månader som han suttit frihetsberövad i Etiopien.

Men i stället kom beskedet att domen skjuts upp, något som även kantat de tidigare rättsprocesser Fikru Maru varit en del av. Det nya datumet för dom är 24 april.

Nu överväger Hans Bagner och Fikru Marus familj att uppmana Utrikesdepartmentet att agera.

– Det finns verkligen en anledning för UD att ingripa och säga ifrån. För det här handlar inte om att de ska lägga sig i Etiopiens inre angelägenheter – vad som ska stå i domen måste domstolen bestämma själv. Däremot kan UD ha synpunkter på att domstolen dröjer med att meddela dom.

Hans Bagner refererar till FN:s konvention om mänskliga rättigheter som uppger att rättsfall ska behandlas skyndsamt, i synnerhet om en person sitter häktad.

– Genom att domstolen gör på det här sättet finns inget som hindrar dem från att göra det flera gånger. Under tiden ska stackars Fikru varje gång åka in (till domstolen) och lyssna på att de ska skjuta upp det en månad till. Det är rena tortyren. Det är fruktansvärt.

Den nuvarande rättsprocessen handlar om terrorbrott, vilket har sin grund i ett upplopp i det fängelse Fikru Maru suttit häktad i. Upploppet ledde till en brand och att 23 människor omkom. Han har tidigare även åtalats för kännedom om mutbrott, men funnits oskyldig. Dock har rättsfallen avlöst varandra och Fikru Maru har suttit frihetsberövad i Etiopien sedan 2013. Rättsprocesserna, som skjutits upp tiotals gånger, anses av flera vara en del i ett maktpolitiskt spel i Etiopien.

Läs tidigare artiklar:

Dom mot Fikru Maru uppskjuten

Fikru Marus rättegång avslutad

Fikru Marus dom uppskjuten

Rättegången mot Fikru Maru har återupptagits

SLF och WMA ställer sig bakom upprop för att få Fikru Maru fri

Rättegången mot fängslade Fikru Maru skjuts upp till nästa år

Wallström krävdes på svar om Fikru Maru

Fikru Marus dotter: »Våra högsta politiker kan göra mer«

Fikru Maru frias i gammalt åtal

Nya åtalet mot Fikru Maru: Misstänks för terrorbrott

Emy Maru kämpar för att få sin far fri

Fallet Fikru Maru

2007 invigs Fikru Marus hjärtsjukus Addis Cardiac Hospital i Etiopiens huvudstad.

2010 tvingas Fikru Maru lämna väskor med medicinsk utrustning i den etiopiska tullen efter att de krävt importtillstånd som han inte har haft. Hans kortbetalning för att lösa ut dem går inte igenom och väskorna konfiskeras. Fikru Maru grips, misstänkt för smuggling, och hålls häktad i tio dagar innan han släpps. Åtalet läggs ned efter ett år i brist på bevis.

2013 grips omkring 40 personer i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, däribland Fikru Maru, som misstänks för kännedom om mutbrott. Huvudmisstänkt är landets tullminister. Fikru Maru har sedan dess suttit frihetsberövad utan fällande dom. Senare under året förklaras att kopplingen mellan Fikru Maru och tullministern är att den senare beslutat att lägga ner smugglingsåtalet mot den svenske hjärtläkaren år 2010. Många anser att åtalet endast är en politisk maktkamp i landet.

2014 vädjar Fikru Marus advokater till domstolen att släppa åtalet med hänvisning till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som Etiopien skrivit under.

2015 tas frågan upp i riksdagen och Fikru Maru skriver en vädjan till Sveriges statsminister. 

2016 tas fallet, efter många förseningar, upp i etiopisk domstol. Efter ett vittnes utsago beslutas att Fikru Maru måste presentera bevis för sin oskuld. Den 2 september drabbas Fikru Maru av pneumotorax och förs till sjukhus. Den 3 september bryter både ett upplopp och en brand ut på fängelset där Fikru Maru hölls innan han insjuknade. 23 personer omkommer. I oktober står det klart att Fikru Maru behöver vård som inte är tillgänglig i Etiopien. På grund av detta avsäger han sig rätten till juridiskt försvar. Han döms, och med strafflindring och den tid han spenderat häktad kan han omedelbart friges. I december åtalas han dock på nytt, denna gång för terrorism i samband med fängelseupploppet. 

2017 i januari flyger ett team svenska läkare till Addis Adeba och utför hans operation. Den går bra, men senare uppstår komplikationer med hematom och bröstsmärtor. För att undvika ytterligare förseningar av rättsprocessen bestrider inte Fikru Maru anklagelserna. I maj frikänns Fikru Maru av högsta domstolen i det tidigare åtalet om korruption. Terror­åtalet kvarstår dock. I augusti tas beslut att skjuta upp rättegången till den 1 januari 2018. 

2018 i januari återupptas rättegången. Åklagaren har problem med att få vittnen till domstol och rättegången avslutas i slutet av månaden. Beskedet ges att domen ska meddelas den 12 mars.