Projektet inleds på akutmottagningen och målet är att det ska sättas igång under våren. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att utreda möjligheten att anonymisera medarbetares namnbrickor. Medarbetarna ska själva få välja om de vill bära en anonymiserad namnbricka eller en vanlig. För arbetsgivare, patienter och anhöriga kommer det fortfarande gå att få reda på vem som varit involverad i behandlingen.

Bakgrunden till pilotprojektet är att cirka 3 000 medarbetare – varav de flesta arbetar inom sjukvården – uppgav att de utsatts för hot och/eller våld av externa personer i landstingets senaste medarbetarundersökning.

Personallandstingsråd Peter Carpelan (M) beskriver resultatet som oroväckande.

– Många medarbetare tejpar över sina namnskyltar för att inte bli uppsökta eller hotade efter arbetstid. Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen och inleder därför det här pilotprojektet. Målet är att sedan införa detta brett i hela landstinget, säger han i ett pressmeddelande.

Undersökningen görs varje år. Även 2016 var det ungefär lika stor andel av de svarande, elva procent, som uppgav att de hade utsatts för våld och hot. En ökning har dock skett när det gäller varifrån hoten och våldet kommer. Förra året uppgav 87 procent att en extern person legat bakom, jämfört med 81 procent år 2016.

– Ingen medarbetare ska vara rädd att gå till jobbet. Anonyma namnbrickor är en av flera åtgärder för att fler ska känna sig trygga, säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M), i pressmeddelandet.

Fler insatser är också på gång, enligt henne:

– Vid sidan av detta inför vi kroppsburna kameror för ordningsvakter på akuten och uppmanar regeringen att ge oss möjlighet att utöka kameraövervakningen, använda larmbågar vid särskilda händelser och förstärka skyddet i lag för sjukvårdens medarbetare.

Läs också:

Skärpta straff föreslås för angrepp på blåljuspersonal

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

SLF vill se åtgärder mot hot och våld

Skottskadade patienter ofta stor påfrestning på vårdavdelningar