Anställningsstoppet infördes första mars. Stoppet är inte sjukhusövergripande, utan varje verksamhetsområde får själva besluta om omfattningen.
– Det känns extremt paradoxalt med tanke på vårdköerna och vårdplatsbristen. Vi som är på golvet ser det stora behovet hos patienterna. Vi kan inte upprätthålla en produktion för att vi har ont om personal. Då klingar anställningsstopp väldigt dåligt, säger Valeria Castro Tejera, specialistläkare i intermedicin och klinik- och skyddsombud för läkarna på medicinkliniken.

Förra året anställdes bland annat fler sjuksköterskor på universitetssjukhuset. Men enligt sjukhusledningen anställde man cirka 300 fler årsarbetare än vad budgeten medgav.
– Vi är extremt glada för att det har blivit fler sjuksköterskor och försöker bygga upp någonting bra. Att då få höra att vi har anställt för många och att det nu blir stopp känns väldigt tråkigt, säger Valeria Castro Tejera och tillägger:
– Det kostar på personalens hälsa att vara underbemannad. Vi håller på att utarma den personal som vi har kvar.

En del verksamhetsområden har valt att undanta vissa personalkategorier från anställningsstoppet. På område 6, där medicinkliniken ingår, gäller stoppet läkare, undersköterskor och administrativ personal förutom medicinska sekreterare. För sjuksköterskor ska nya anställningar godkännas av verksamhetschefen. 
– De flesta har anställningstopp för läkare men inte alla. Narkos- och IVA-läkare är i de flesta fall undantagna, säger områdeschefen Per Albertsson.

Enligt honom råder det ingen brist på läkare inom område 6.
– Vi har ökat läkarbemannningen med över tio procent på ett år och är definitivt de läkare vi behöver vara för att klara vården.

Restriktionerna gäller de kommande två månaderna. Därefter ska åtgärderna utvärderas. 

Flera sjukhus i Västra Götalandsregionen kämpar med stora underskott. I januari uppmanade regionstyrelsen därför berörda verksamheter att sätta in åtgärder för att få ordning på ekonomin.

För Sahlgrenska universitetssjukhusets del försämrades ekonomin successivt under hela 2017. Det redovisade underskottet var 326 miljoner kronor. Den största utgiftsposten är personalkostnaderna.

Därför har en tvåårig handlingsplan tagits fram som ska leda till besparingar på 280 miljoner. I den ingår anställningsrestriktionerna. Att spara i nuläget beskriver sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg som bekymmersamt:

»Sammantaget står SU inför en mycket komplex situation 2018 där kostnaderna behöver sänkas för att uppnå ekonomi i balans samtidigt som vårdproduktionen, med bibehållen kvalitet, behöver öka för att möta olika tillgänglighetsperspektiv«, skriver hon i handlingsplanen.

Valeria Castro Tejera efterlyser en ordentlig genomlysning av Sahlgrenska universitetssjukhusets budget.
– Ska det vara så att man måste kämpa för att upprätthålla en budget genom att inte anställa personal? Ska Sahlgrenska verkligen drivas så här? Har vi rätt budget?

Beslutet om anställningsstopp kritiseras även av oppositionspolitiker. I en debattartikel i Göteborgs-Posten kräver vänsterpartistiska regionpolitiker att det ska hävas:

»Personalen är redan i dag sliten och stressad med underbemanning, dubbelpass, för mycket nattarbete och känslan av att inte räcka till. Då är anställningsstopp/prövning ytterligare en belastning. Arbetsmiljön blir så klart ännu sämre. Det är inte lösningen på något, utan det är feltänkt«, skriver bland andra oppositionsrådet Eva Olofsson (V).

Läs mer:

Östra sjukhuset: Tvärfacklig anmälan om situationen på operationsavdelning

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ny rutin på Sahlgrenska ska förbättra arbetsmiljön på akuten

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut