Sylfs ordförande Jonas Ålebring inledde förra veckans fullmäktigemöte med att summera året som gått – hans första som ordförande – och beskrev föreningens påverkansfaktor som hög.

– Vi har lätt att få kontakt med politiker och bjuds ofta in för att säga vad vi tycker om saker. Jag tror att det är för att vi ses som konstruktiva, sa han.

Han kallade året händelserikt med förslaget om bastjänstgöring, uppropet #utantystnadsplikt och stora strukturförändringar av sjukvården. Under kommande år vill Sylf sätta strålkastarljuset på AT-platserna som ska bli fler, samtidigt som rekryteringen ska bli mer rättvis och transparent genom en checklista som projektet »Schysst rekrytering« ska ta fram.

Sylf funderar även på att rekommendera att AT-föreskrifterna lättas upp i syfte att få till fler platser. Målet är att minst 1 700 AT-platser ska utlysas 2019.

– Då tror vi att vi är i balans och att vi kanske hunnit beta av kön lite också, sa andre vice ordföranden Björn Hansell.

Frågan om AT och förslaget om bastjänstgöring, BT, väckte en del frågor och funderingar hos fullmäktige. En oro som vädrades var att det ska bli ett glapp mellan de två systemen.

Styrelsen delar oron.

– Övergången är en jättestor utmaning. Man kan inte lägga ned AT utan att de som köar för AT i dag har fått möjlighet att göra den, sa styrelseledamoten Anders Lundberg.

AT-tentans vara eller icke vara i framtiden skapade även debatt. I BT-förslaget föreslås att tentan tas bort vilket även Sylfs styrelse står bakom. Den lilnjen stöddes även av majoriteten på fullmäktigemötet. Men flera röster höjdes för att den bör vara kvar för att säkerställa kompetensen hos AT-läkarna.

Ytterligare en viktig fråga för Sylf är dimensionering av ST-tjänster. Första steget är att lobba för att det tas fram en nationell statistik över antalet ST-platser, inom vilka specialiteter läkarna finns och hur långt de hunnit i sin specialisering. I nuläget saknas överblick helt.

– Det är nästan pinsamt att säga att man inte gör det i dag. Ingen har koll, sa Jonas Ålebring.

Läs mer:

Lång debatt om introduktion av underläkare

»Orimligt med samma ersättning dag och kväll«

Beslut i korthet

Fyra motioner togs upp till beslut på Sylfs fullmäktigemöte 16–17 mars.

  • Mest debatt vållade en motion om att ta fram en checklista för introduktion av underläkare innan allmäntjänstgöring. Den avslogs efter en lång diskussion, där flera ansåg att Sylf bör göra mer för den stora och utsatta gruppen.
  • Fullmäktige beslutade att Sylf ska verka för att arbetstid på obekväm tid ger skälig kompensation även innan klockan 21. 
  • AT-rankningens utformning ska ses över så att den speglar de olika utformningar av AT som finns i dag på ett bättre sätt och orternas olika förutsättningar blir tydligare. 
  • I en motion föreslogs det även att Sylf ska undersöka om det är diskriminering att läkare under 40 år får färre semesterdagar. Sylfs styrelse hänvisade dock till att Diskrimineringsombudsmannen redan undersökt detta och kommit fram till att så inte är fallet. 

Sylf fick också delvis ny styrelse. Anne Liljedahl valdes om som vice ordförande, Rofida Ghazvinian valdes in som ny ledamot i styrelsen och Laura Eklinder Björnström tar över som chefredaktör för tidningen Moderna läkare.