Som Läkartidningen tidigare berättat vill SKL ha en samsyn kring frågan om hur digitala vårdbesök ska hanteras. Man har tidigare enats om en gemensam utomlänsersättning på 650 kronor per digitalt vårdbesök, och på fredagen fattade alltså SKL:s styrelse även beslut om en rekommenderad lägsta patientavgift. 

Som väntat landade denna rekommendation på 100 kronor.

– Vi ser en snabb utveckling av både digitala vårdkontakter och andra typer av digitala vårdtjänster. Det är viktigt att landsting och regioner har hög beredskap att både främja och leda utvecklingen, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Som bakgrund till sitt beslut anger SKL att mycket talar för att patientavgiften spelar större roll vid digitala vårdkontakter än vid fysiska besök. Är den digitala kontakten gratis riskerar vårdkonsumtionen att öka utan att det är medicinskt motiverat, menar SKL.

Läs också:

Vill ha samsyn om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Digital vård får pengarna att rulla

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«