Det är efter att från flera olika håll ha fått information om att svenska patienter självmedicinerar med produkter som sägs innehålla pulveriserad sköldkörtel från till exempel svin som Läkemedelsverket nu har tittat närmare på området.

Och det myndigheten har kommit fram till att det faktiska innehållet i produkterna är oförutsägbart.

När innehållet i tre produkter köpta via internet från Thailand och två produkter som sålts som kosttillskott på den svenska marknaden analyserades visade det sig att alla utom en innehöll sköldkörtelhormonerna T3 (lityronin) och T4 (tyroxin) i nivåer som kan påverka kroppen.

I dag finns inget godkänt läkemedel i Sverige som innehåller pulveriserad sköldkörtel från djur, utan detta kan bara förskrivas på licens. Enligt Läkemedelsverket innebär självmedicinering onödiga risker eftersom såväl för lite som för mycket sköldkörtelhormon kan ge svåra symtom.

Startskottet till granskningen blev bland annat en biverkningsrapport om en patient som drabbats av hypertyreos efter att ha använt en produkt som sålts som kosttillskott som innehöll tyroidea. 

Läkemedelsverket har dragit i gång tillsynsärenden mot de två svenska företag som sålde produkter på den svenska marknaden. Det ena valde självmant att sluta med försäljningen, men det andra ärendet pågår fortfarande.