Det var strax efter klockan 10 på tisdagsförmiddagen som sjukhusledningen fattade beslut om att gå upp i stabsläge.

– Vi har en pressad situation som beror på brist på vårdplatser. Vi har ganska många patienter som väntar på akutmottagningen, säger sjukhusets pressinformatör Johanna Gréen till Dagens Nyheter.

Enligt Stockholms läns landsting har sjukhuset inte kunnat bemanna tillräckligt många vårdplatser, samtidigt som många utskrivningsklara patienter väntar på plats i geriatrisk vård.

– Vårt fokus är just nu att hjälpa Södersjukhuset med att få tillgång till fler geriatriska vårdplatser och inventera stöd från andra akutsjukhus, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Under några timmar på tisdagen dirigerades också ambulanser om till andra sjukhus. Hur länge stabsläget kommer att behöva pågå är oklart.

– Vi kanske behöver öppna upp ytterligare platser för att kunna hantera morgondagen, vi för dialog med landstinget för att se om andra sjukhus kan avlasta, säger Johanna Green vid Södersjukhuset.