Hösten 2014 kunde Läkartidningen avslöja att Karolinska universitetssjukhusets förre styrelseordförande, Per Båtelson, deltagit i möten om möjligheten för ett privat vårdbolag att bedriva barnhjärtkirurgi i sjukhusets lokaler. Detta samtidigt som Per Båtelson var såväl delägare som styrelseledamot i det aktuella bolaget.

Avslöjandet ledde till att Per Båtelson inte fick fortsatt förtroende som ordförande utan ersattes av Anders Ekblom.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att misstankar om jäv riktas även mot Anders Ekblom.

Enligt tidningen har Anders Ekblom en lång rad olika styrelseuppdrag, varav ett är som ordförande för bolaget TFS Trial Form Support International AB. Bolaget är en kontraktsforskningsorganisation som agerar »mäklare« mellan exempelvis läkemedelsbolag och vårdgivare som kan förse bolagen med försökspersoner för kliniska studier.

TFS har enligt Dagens Nyheter haft uppdrag för Karolinska universitetssjukhuset sedan 2003 – något som Anders Ekblom säger sig inte ha känt till.

– TFS är ett kliniskt kontraktslab som ägs av ett privat företag och jag ser inga bekymmer med det. Faktum är att Karolinska aldrig har diskuterats inom ramen för TFS, och jag har aldrig hört talas om TFS inom ramen för Karolinska, säger han till tidningen. 

Varken han eller Stockholms landstingsdirektör Malin Frenning anser att de dubbla rollerna innebär något problem.

– Jag ser ingen sådan risk, eftersom det är Karolinska som köper tjänster från TFS och inte tvärtom. Frågan om kliniska studier på Karolinska behandlas inte heller av Karolinskas styrelse, säger Malin Frenning till Dagens Nyheter.

Att det är Karolinska universitetssjukhuset som är köpare påverkar dock inte risken för jäv, enligt Olle Lundin, professor i offentlig förvaltning vid Uppsala universitet.

Anders Ekblom ska även, via sitt eget konsultbolag, ha fakturerat Karolinska universitetssjukhuset för uppdrag som extern konsult i en utredning om sällsynta sjukdomar.

En utredning om jäv och olämpliga personkopplingar pågår redan gällande Karolinska universitetssjukhusets köp av konsulttjänster i samband med byggnationen av Nya Karolinska och införandet av en ny organisationsmodell. Utredningen ska vara klar den 30 april. Frågor rörande jäv har även lett till att såväl sjukhusets produktionsdirektör som dess upphandlingschef har lämnat sina tjänster.

Läs också:

Stockholms läns landsting byter ut Per Båtelson på grund av jäv

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsråd jävig i beslut om Karolinska

Karolinska universitetssjukhusets produktionsdirektör avgår