I dag säljs omega-3-fettsyror som kosttillskott i Sverige, men är i många andra europeiska länder sedan länge godkända som läkemedel för sekundärprevention efter hjärtinfarkt.

Och det är efter att ha fått in en ansökan om ett godkännande av ett läkemedel på den här indikationen på den svenska marknaden som Läkemedelsverket nu har lyft det hela till Europanivå.

– Den här produkten kan snart bli godkänd även i Sverige. Vi är dock tveksamma till effektdata och det är därför vi har startat den här proceduren, säger Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket.

På sistone har nämligen bilden av att omega-3 faktiskt inte skyddar hjärtat efter hjärtinfarkt stärkts.

Särskilt i och med att en stor metaanalys nyligen inte kunde visa att intag av omega-3 under minst ett år ger ett skydd mot nya hjärt–kärlhändelser, jämfört med placebo.

Läkemedelsverket har tidigare varit negativt till liknande ansökningar om godkännande. Skillnaden den här gången är att det rör sig om en generikaprodukt – där originalläkemedlet, Omacor, redan är godkänt på andra håll i Europa.

– Då säger regelverket att vi inte kan ifrågasätta effektdata inom själva godkännandeproceduren utan bara tar ställning till om produkten är lik originalet, säger Elina Rönnemaa.

Nu ska dock EMA granska nytta och risker med produkter med omega-3 efter hjärtinfarkt utifrån tillgängliga data. I juni väntas myndighetens vetenskapliga kommitté CHMP komma med en rekommendation kring hur de ska användas inom EU framöver, enligt Elina Rönnemaa.

Läs också:

Omega-3 hade ingen effekt på kognitiv funktion