Sven Wallerstedt, Sjukhusläkarna Göteborg. Foto: Jesper Cederberg

I det turbulenta kölvattnet av Macchiarini-affären har forskningen fått sig en törn. Det menar Sjukhusläkarna Göteborg, som med en motion till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte föreslår att Läkarförbundet ska arbeta för ett regelverk för forskningsprojekt och utvecklingsarbete som inte omfattas av den nuvarande eller kommande etikprövningslagen.

Motionsskrivarna menar också att Läkarförbundet har intagit en »anmärkningsvärd låg profil« i dessa frågor.

– Jag har tagit upp det flera gånger, sa Sven Wallerstedt, som tidigare även skrivit debattartiklar i ämnet i Läkartidningen.

Motionärerna vill också att förbundet visar på behovet av etisk granskning av alla forskningsprojekt och utvecklingsarbeten, inklusive ST-arbeten. Som argument nämner de till exempel att den offentliga utredning som handlar om gråzonen mellan forskning och vård (SOU 2017:104) »avstår från att diskutera hur ST-arbeten ska hanteras«.

Sjukhusläkarnas styrelse hade inför fullmäktigemötet föreslagit att bifalla motionen, men en viss diskussion uppstod under mötet.

– Det är risk att det blir moralpanik, sa Kenneth Lindahl, ledamot i sjukhusläkarföreningen i Västmanland.

– Om man försvårar för studenter så blir det kanske inte några arbeten överhuvudtaget. Man måste fundera på vad ett bifall innebär. Det bästa kan ibland bli det godas fiende, sa han, vilket framkallade vissa applåder.

Vid votering bifölls dock motionen. Enligt den ska Sjukhusläkarna »med kraft« verka för

  • att man inom Läkarförbundet arbetar för att ett regelverk snarast utformas för etisk granskning av i första hand 
forskningsprojekt och utvecklingsarbete som inte omfattas av nuvarande och kommande etikprövningslag, vilket 
även bör innefatta studentarbeten och ST-arbeten, och 

  • att man inom Läkarförbundet verkar för en ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av alla forskningsprojekt och utvecklingsarbeten, inklusive studentarbeten och ST-arbeten. 


 

Mer om fullmäktigemötet:

Pensioner, övertid och etik

Pris riktas till alla kvinnor bakom läkaruppropet #utantystnadsplikt

Hon föreslås till ny ledamot

Sjukhusläkarna i Östra Skåne motionerar mest – och kanske vassast