Från 1 april kommer inte privata vårdaktörer kunna skriva remisser direkt till Capio Läkargruppens sjukhus i Örebro. I stället ska alla remisser skickas till regionens specialistkliniker, som sedan fördelar patienter över de fyra sjukhusen – där övriga tre drivs av landstinget.

Enligt Region Örebro län ska det bidra till bättre kontroll och effektivare flöden.

Beslutet har fått en docent i allmänmedicin vid en privat vårdgivare att anmäla saken till Konkurrensverket. Han skriver att den privata vården i Örebro län blir alltmer begränsad och han frågar myndigheten om de nya reglerna är förenliga med patient- och konkurrenslagstiftningen.

Capio Läkargruppen i Örebro ägs till 91 procent av Capio AB och till 9 procent av Region Örebro län. Sjukhuset har vårdavtal med regionen sedan 1991.