Det var i september förra året som Svenska Dagbladet rapporterade om mycket höga kostnader för ändringar och tilläggsbeställningar vid Nya Karolinska Solna (NKS).

Som exempel angavs att det skulle kosta närmare 100 000 kronor för att sätta upp hyllplan eller flytta en vattenkran.

Kort därefter meddelade landstinget att alla tilläggsbeställningar som inte var kritiska för behandling av patienter tillfälligt skulle stoppas och att priserna skulle förhandlas om.

Nu är förhandlingarna med Skanska klara. Den nya överenskommelsen innebär att det nu finns en fast prislista för 19 vanliga småarbeten. Enligt Svenska Dagbladet ska exempelvis inköp och uppsättning av hyllsystem nu kosta omkring 2 000 kronor. Inköp och montage av kodlås ska som mest kosta 5 500 kronor.

– Att det tidigare kunde kosta 100 000 kronor för att sätta upp en hylla är helt vansinnigt. Nu har vi genom en delförhandling med Skanska kommit överens om en fast prislista för de viktigaste småarbeten som behövs för att medarbetarna ska ha en bättre arbetsmiljö, exempelvis sätta upp en hylla eller installera lås på dörrarna till vilorummen. Våra skattepengar ska gå till sjukvården och medarbetarna, inte till orimliga avgifter, säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) i ett pressmeddelande.

Dessutom presenterar allianspartierna i landstinget ett åtgärdspaket för bättre arbetsmiljö på NKS. En åtgärd är att upphandla en torrskodd gång mellan de administrativa lokalerna och NKS så att medarbetarna inte behöver gå utomhus mellan fastigheterna.

Läs mer:

SLL lägger fram åtgärder för höga NKS-kostnader

Höga priser för ändringar och tillägg på NKS