Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som bland andra representanter för #utantystnadsplikt, kvinnliga läkare och läkarstudenters upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården, listar ett antal åtgärdsförslag i kölvattnet av höstens många upprop.

Åtgärderna, anser de, är utmärkta vallöften för de politiker som säger sig vilja se ett tryggare Sverige.

Företrädarna för uppropen vill bland annat se ökade och riktade anslag till vården och kvinnojourer för skydd, verksam psykologisk behandling och medicinsk vård för fysiska skador »för alla som utsätts för sexualbrott, våld i nära relationer och förtryck i hederns namn«.

Andra åtgärdsförslag är att använda metoo-uppropens expertis i statliga utredningar och skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.

Ett lämpligt första steg är att samtliga riksdagspartier röstar för en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och oaktsamhet när en proposition läggs fram under våren, anser de som står bakom debattartikeln i Dagens Nyheter.

Läs mer:

10 400 skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

1 500 manliga läkare samlas i upprop: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Pin ska visa stöd för #utantystnadsplikt