Mattis Gärtner Nilsson, vice ordförande i Sylf mellersta Skåne. Foto: Privat

Hallå där Mattis Gärtner Nilsson, vice ordförande. Varför skrev ni motionen?

– För att belysa att läkare arbetar på obekväm arbetstid utan att få någon ökad ersättning för det. Många läkare offrar betydande andel kvällstid utan att det skiljer sig ersättningsmässigt med dagtidsarbete, vilket förefaller orimligt. Märk väl att lön inte är omnämnt som något förstahandsval utan »skälig ersättning« – komptid torde också vara en bra lösning som kanske i längden leder till ett mer hållbart arbetsliv. 

Det ser lite olika ut på olika håll i landet hur arbetet under vardagar mellan 17 och 21 är förlagt – som jour och beredskap eller ordinarie arbetstid. Hur ser det ut hos er?

– I hela Region Skåne är avtalet skrivet så att arbetstiden kan förläggas utan extra ersättning 07–21 vardagar med undantag för fredag där man får ett schablonbelopp 17–21 som baseras på formell kompetens. Detta för att det inte har gått att lägga in en multipel som bara gäller en dag i HR-systemet. 

Hur påverkas man av att det ordinarie arbetspasset sträcker sig till klockan 21?

– För individen innebär det stora eftergifter på privat logistik. I fallet med familj är det sannolikt vanligt att någon i familjen får välja/byta arbete för att möjliggöra partnerns kvällsarbete. Sannolikt finns även förutsättningar för negativa hälsoeffekter då man riskerar att offra dagsljus, kanske minskar möjligheterna för regelbunden återkommande fysisk aktivitet, social samvaro och återhämtning.

Hur skiljer sig arbetet efter 17 jämfört med arbetet före 17?

– Det är ofta betydligt tyngre, på många avdelningar är man ju ensam jour på flera avdelningar efter traditionell arbetstid och känslan är att allt större del av verksamheten nuförtiden fortsätter även kvällstid, vilket såklart ökar arbetsbördan. Man har även betydligt sämre tillgång till konsultfunktioner och i många fall begränsat röntgenutbud.

Sylfs styrelse yrkar på bifall för motionen.

Pågår 16–17 mars

Sylfs fullmäktigemöte 2018 pågår 16-17 mars. Vid mötet ska fullmäktigeledamöterna välja vice ordförande, ny chefredaktör för Sylfs tidning Moderna läkare samt en ordinarie ledamot. Som vice ordförande föreslås omval av Anne Liljedahl. Laura Eklinder Björnström är valberedningens förslag till chefredaktör, medan Rofida Ghazvinian föreslås ta plats i styrelsen.