Ann Hermansson, professor och överläkare vid öron-, näs- och halskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, föreslås som ny ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse. Foto: Sjukhusläkarna

Styrelseledamoten Henrik Östlund, psykiater vid Minneskliniken i Malmö, har fått ett långtidsförordnande som verksamhetschef. »Ett sådant chefsuppdrag uppfattar valberedningen som mindre lämpligt för fortsatt styrelsearbete«, skriver valberedningens ordförande Sven Wallerstedt i ett mejl till Läkartidningen.

Henrik Östlund och valberedningen kom därför gemensamt fram till att han inte ska ställa upp för omval. I stället föreslås professor och överläkare Ann Hermansson från Lund att bli ny ledamot. Hon är vice ordförande i Sjukhusläkarna i Lund och tar från och med i sommar över rollen som lokalföreningens ordförande.

– Jag är särskilt intresserad av utbildningsfrågor. Det är viktigt och något vi måste jobba mer med, säger Ann Hermansson till Läkartidningen.

Hon tycker också att Sjukhusläkarna kan ta lite mer plats.

– Det är viktigt att vi är mer aktivt involverade i förändringsarbete än vad vi har varit tidigare. Vi ska se till att vi har ett ord med i laget när man exempelvis ska bygga om sjukhus och organisera om vården.

Under våren har Ann Hermansson ett ansvar för en europeisk kongress inom det pediatriska öron-, näs- och halsfältet, vilken kommer att hållas i Stockholm i början av juni. Om hon blir invald i styrelsen kommer hon därför att vänta till sommaren innan hon tillträder som ledamot. 

 

Mer om fullmäktigemötet:

Pensioner, övertid och etik

Facket bör verka för regelverk för etisk granskning

Pris riktas till alla kvinnor bakom läkaruppropet #utantystnadsplikt

Sjukhusläkarna i Östra Skåne motionerar mest – och kanske vassast