I maj ska en så kallad lättvårdsavdelning öppnas på Östersunds sjukhus, som en del i regionens åtgärdspaket. Tanken är att avdelningen ska avlasta övriga avdelningar. Målet är att på så vis kunna stänga tio vårdplatser på sjukhuset och minska ned på motsvarande personal.

Den ekonomiska uppförsbacken fortsätter för regionen. Resultatet för regionen var i februari minus 35 miljoner kronor och prognosen för året minus 200 miljoner kronor. Under februari lånade regionen ytterligare 50 miljoner kronor.

Kostnadsökningen beror i första hand på personalkostnader, trots att kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 2,4 procent. Läkemedelskostnaderna ökar också.

Tillgänglighetsmålen nås inte. I Hälso- och sjukvårdsbarometern uppgav 60 procent av de svarande att väntetiderna till hälsocentralerna är rimliga och lika stor andel att de har stort förtroende för sjukvården i regionen.

– Det är klart att det här går att fixa men det kommer att ta ett tag, säger regionrådet Ann-Marie Johansson (S) till Sverige Radio P4 Jämtland om de röda siffrorna.

Hon tror att det kommer ta flera år innan regionen betat av det stora underskottet.

– Det är svårt att säga när vi är i balans.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har Region Jämtland Härjedalen gått back i många år och regelbundet lånat pengar för att hålla sig på fötterna. I december förra året var det oklart om regionen skulle kunna betala ut några löner. Under 2017 skulle underskottet minska – men ökade i stället kraftigt jämfört med året dessförinnan och landade på 233 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet närmar sig en miljard kronor.

Revisorerna har vid två tillfällen avstyrkt att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det är en ovanlig åtgärd. Under 2000-talet har det bara skett två gånger i Sverige.

Läs mer:

Oro för vården när ekonomin krisar