– Vi är inte nöjda. I vår mening har de inte belyst orsakerna i tillräcklig omfattning, säger Lena Renman, avdelningschef på IVO, till Nyhetsbyrån Siren. 

Läkartidningen har i flera artiklar berättat om plats- och personalbristen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under semesterveckorna sommaren 2017, som var så stor att tolv patienter med cancer i levern respektive bukspottkörteln inte kunde opereras i tid.

Efter en intern granskning av de tolv fallen anmäldes tre av dem till IVO enligt lex Maria, då det inte gick att utesluta att väntetiderna medfört allvarliga vårdskador. Enligt Nyhetsbyrån Siren hade två av de tre patienterna avlidit vid tiden för anmälningarna.

IVO har nu granskat de tre lex Maria-ärendena – och ger Karolinska universitetssjukhuset bakläxa. Den åtgärdslista som vårdgivaren lämnat till IVO bedöms inte tillräcklig för att råda bot på bristerna.

– Det stämmer. Vi tycker inte att den är fullständig, säger Lena Renman till Nyhetsbyrån Siren.

Bland annat anser IVO att det saknas en ordentlig analys av hur sommarens sjuksköterskebrist uppstod samt hur den hanterades. Myndigheten vill också ha tydligare besked om hur de planerade åtgärderna ska stärka sjuksköterskebemanningen och hur risken för långa väntetider framöver ska minskas.

Vid sidan av de tre lex Maria-anmälningarna har även ett antal enskilda patienter lämnat in klagomål till IVO. Enligt Nyhetsbyrån Siren ska myndigheten nu öppna ett nytt granskningsärende där alla anmälningar kopplade till de aktuella operationsköerna ska sammanställas.

Parallellt har även åklagare inlett en förundersökning om vållande till annans död i samband med de inträffade händelserna.

Läs också:

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året

Försenade canceroperationer utreds av IVO

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer