Region Norrbotten gick först ut med ett förslag om en »stanna kvar«-premie som riktar sig till specialister i allmänmedicin som innebar att de skulle få extra pensionsinbetalningar varje månad om de arbetade i fyra år hos regionen.

Bakgrunden till erbjudandet är bristen på distriktsläkare och därmed det stora beroendet av hyrläkare. Regionen hoppas att erbjudandet ska göra det mer attraktivt med en fast tjänst.

Men när regionstyrelsen i Norrbotten fattade sitt beslut tidigare i år ändrades kravet på fyra år till det mer vaga »under överenskommen tid«. Anledningen var en osäkerhet på grund av en kommande lagändring gällande tjänstpensioner. Nu väntas gränsen bli tre år från i sommar. Därför ändrar regionen erbjudandet till att gälla dem som väljer att stanna i tre år.

Summorna i det tidigare erbjudandet står dock fast. Läkare som arbetar heltid får 8 000 kronor i pensionspremie per månad, den som arbetar 75 procent får 5 000 kronor och den som arbetar halvtid får 3 000 kronor.

– I början av veckan hade 40 stycken tecknat upp på sig på en individuell rådgivning. Det känns roligt. Vi hoppas att det fortsätter så. Informationsmöten om detta kommer att pågå under hela våren, säger Ulrika Sundquist som är HR-direktör och sakkunnig vid Region Norrbotten.

Flera andra landsting och regioner har också infört belöningsmodeller för fast anställda distriktsläkare, däribland Dalarna, Kronoberg och Gävleborg.

Läs mer:

»Stanna kvar«-premie införs i Norrbotten

»Stanna kvar«-premie föreslås för distriktsläkare i Norrbotten

4 000 kronor ska locka allmänläkare till Gävleborg 

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft

Högre löner ska minska hyrbehovet i Kronoberg