Det är tidningen Dagens Samhälle som rapporterar att kostnaderna för landstingens och regionernas inhyrda personal ökade från 4,6 miljarder 2016 till 5,2 miljarder 2017.

Tre av landets landsting och regioner – Skåne, Östergötland och Kalmar – har minskat kostnaderna för inhyrd personal för 2017 jämfört med 2016. Region Västmanland rapporterar oförändrad kostnad för hyrpersonal. I övriga landsting och regioner ökar kostnaderna.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, pekar dock på att kostnaderna ökar i långsammare takt än tidigare och hänvisar till den senaste kvartalsmätningen.

Under det fjärde kvartalet 2017 var kostnadsökningen 7 procent, eller 93 miljoner kronor, jämfört med fjärde kvartalet 2016. Motsvarande siffror för kvartal 3 var 14 procent eller 164 miljoner kronor.

Dessutom har sex landsting och regioner minskat sina hyrkostnader under fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016, då fyra landsting visade på minskade kostnader.

– Det är bra att kurvan planar ut. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Landstingen och regionerna ökar takten i jobbet och lär av varandra. Det är bra och viktigt för att målet ska nås, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

En ljuspunkt i SKL:s siffror syns inom psykiatrin. Där har kostnaderna för hyrläkare minskat i tio landsting och med fem procent totalt för helåret 2017 jämfört med 2016.

SKL:s siffror visar också att kostnaderna för inhyrda läkare har minskat något som andel av den totala kostnaden. För 2017 stod inhyrda läkare för 71 procent av de totala hyrkostnaderna, vilket kan jämföras med 74 procent 2016.

Som Läkartidningen tidigare har berättat pågår ett gemensamt arbete i Sveriges samtliga landsting och regioner för att senast den 1 januari 2019 bli oberoende av inhyrd personal i vården.

Läs mer:

Kostnaderna för hyrpersonal ökar igen

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin

Kostnader för inhyrd personal i regioner och landsting, hela Sverige

Läkare

2016: 3 415 283 000 kr

2017: 3 697 580 000 kr

Sjuksköterskor

2016: 993 428 000 kr

2017: 1 296 196 000 kr

Totalt

2016: 4 601 685 000 kr

2017: 5 210 304 000 kr

Källa: Sveriges Kommuner och landsting.