Antalet läkare per 100 000 invånare 2015. Klicka på bilden för att se den i större format. Grafik: Nyhetsbyrån Siren

Mellan 2005 och 2015 ökade antalet läkare per 100 000 invånare i samtliga län, visar Socialstyrelsens siffror. Högst är läkartätheten i Uppsala län, 639 läkare per 100 000 invånare. Därefter följer Västerbottens län med 604 läkare per 100 000 invånare och Stockholms län med 542.

I botten återfinns Kronobergs län med 352 läkare per 100 000 invånare. Länet utmärker sig dessutom genom att läkartätheten glesnat något mellan 2014 och 2015 – från 362 till 352 läkare per 100 000 invånare.

– Skillnaden beror mycket på att alla län inte har regionsjukhus. Till exempel har Gävleborna Akademiska i Uppsala som regionsjukhus, säger Hans Schwarz, kvalitetsansvarig för statistik om hälso- och sjukvårdspersonal vid Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Genomsnittet för riket är 463 läkare per 100 000 invånare 2015, jämfört med 385 tio år tidigare – en ökning med 20 procent.

Enligt Hans Schwarz beror ökningen dels på politiska satsningar, dels på invandrad arbetskraft. 

I en rapport gällande den framtida kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen presenterade nyligen, konstaterades dock att det generellt råder en stor brist på vissa specialistläkare, främst i allmänmedicin och psykiatri. På längre sikt – omkring år 2035 – bedöms bristen stabiliseras.

Att läkarbristen fortfarande bedöms som stor trots en stigande läkartäthet beror enligt Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, på en stadigt åldrande befolkning med ett allt större behov av vård.

– Trots att läkarna blir fler har vi stora problem med tillgängligheten och köerna är orimligt långa, säger hon till Nyhetsbyrån Siren. 

Regeringen har i dagarna givit Socialstyrelsen i uppdrag att göra en samlad kartläggning och bedömning av sjukvårdens tillgång och behov av specialistläkare inom alla specialiteter. I uppdraget ingår också lämna förslag på hur dimensioneringen av ST-tjänster ska göras på ett mer effektivt sätt.

Läs också:

Tillgång och behov av specialistläkare ska kartläggas

Socialstyrelsen: Fortsatt stor personalbrist i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen vill ha bättre samordning för läkares specialistutbildning