Iréne Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, var jävig när hon deltog i ett beslut om åtgärdsförslag efter en internrevison. Det anser Setterwalls advokatbyrå som utrett jävsfrågan på landstingets uppdrag.

Anledningen till jävet är att Jan Svenonius, Iréne Svenonius make, samtidigt var upphandlingschef vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Det aktuella beslutet togs i landstingsstyrelsens ägarutskott den 2 februari och handlade om vilka åtgärder som skulle vidtas med anledning av en internrevision vid Karolinska universitetssjukhuset. Revisionen hade visat på brister i rutinerna vid upphandlingar av externa konsulttjänster från Boston Consulting Groups (BCG) uppdrag till sjukhuset.

Iréne Svenonius kommenterar att det är bra att frågan nu utretts grundligt av externa experter.

– Jag gjorde fel och skulle inte ha deltagit i den här beslutspunkten. Ansvaret var helt och hållet mitt, oavsett de råd jag fick innan mötet, säger Iréne Svenonius i ett pressmeddelande från Moderaterna i Stockholms läns landsting.

En större extern granskning av jäv och personkopplingar med anledning av Karolinska universitetssjukhusets köp av konsulttjänster ska var klar den 30 april och en slutrapport, efter att åtgärder implementerats, ska komma senast 31 december 2018, enligt Stockholms läns landsting.

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsråd utreds för jäv i beslut om granskning av Karolinska