Motionen kom från Sylf Östergötland. I sin motion påpekade de att många kliniker utnyttjar underläkare som väntar på allmäntjänstgöring, AT. Då väntetiden för att få AT-plats har ökat, växer gruppen eftersom många nyexaminerade läkare väljer att arbeta som underläkare under tiden.

– Vi måste erkänna och hjälpa den här gruppen, sa Spyros Baltzis från Sylf Östergötland som föreslog att Sylf ska ta fram ett nationellt introduktionsstöd för gruppen.

Styrelsen yrkade på avslag. Dels för att de ansåg att det är svårt att kräva fler AT-platser så att läkare kan påbörja sin AT direkt efter examen och samtidigt verka för en strukturerad introduktion före AT. Dels för att de ansåg att det skulle bli »övermäktigt« och att det skulle inkräkta allt för mycket på styrelsens arbete med andra mål.

– Vi vill lägga vår kraft och energi på AT-frågan, sa andre vice ordförande Björn Hansell.

Styrelsen påpekade också att de lokala förutsättningarna ser så olika ut att det därför är svårt att få till en checklista utan att den blir så generell att den blir tandlös, och fick medhåll från flera håll.

Sylf Östergötland ansåg – liksom flera andra i fullmäktige – att det inte behöver vara motsägelsefullt att jobba för både flera AT-platser och en bättre introduktion för underläkare före AT. Krav på en ordentlig introduktion skulle kunna leda till att det inte längre blir lika attraktivt för arbetsgivare att anställa nyexaminerade läkare på underläkarvikariat, resonerade de.

Efter en lång diskussion gick fullmäktige på styrelsens linje och avslog motionen. Men debatten visade på en tydlig frustration över underläkarnas situation.

– Det är en jättestor grupp som har svårt att tala för sig själv. Jag vill vädja till styrelsen att ta med sig frågan, sa Gabriel Johansson, Sylf Stockholm som själv arbetar som underläkare på en akutmottagning.

– Att bifalla motionen skulle skicka en signal att man bryr sig om den här gruppen. Vi upplever att man saknar det stödet i dag. Det finns de som avstår att bli medlemmar eftersom man inte tycker att Sylf bryr sig, sa Li Bodin, ordförande Sylf Östergötland.

Tommie Hjéren från Sylf Jämtland påpekade att det finns väldigt mycket ohälsa i gruppen på grund av deras arbetssituation.

– Det har vi tydligt blivit varse i Jämtland. Det stora arbetet ligger på lokal nivå tycker jag. Men jag hoppas ändå att styrelsen kommer tillbaka med tankar om hur man kan stärka den här gruppen nästa fullmäktige, sa han.

Sylfs styrelse hävdade att man kontinuerligt arbetar med att stärka och stötta gruppen, men lovade att ta med sig fullmäktiges ord.