EMA rekommenderar en omedelbar återkallelse av läkemedlets marknadsföringstillstånd och en indragning av batcher från apotek och sjukhus.

Inga fall har rapporterats i Sverige, men Läkemedelsverket rekommenderar behandlande läkare att omedelbart kontakta patienter för att avbryta behandling med läkemedlet, som också kan ha en koppling till allvarliga immunreaktioner som påverkar flera andra organ.

EMA:s rekommendation skickas nu till EU-kommissionen för ett legalt bindande beslut. 

Företaget som marknadsför Zinbryta säger också att de kommer att dra tillbaka läkemedlet från marknaden och avbryta pågående kliniska studier.