Regeringen vill ändra lagen om läkemedelsförmåner så att läkemedel som skrivits ut utanför läkemedelsförmånerna alltid ska bytas ut mot ett läkemedel inom förmånerna när det är möjligt.

Förhoppningen är att det ska leda till billigare läkemedel för patienterna och öka incitamenten för företagen att låta läkemedel ingå i läkemedelsförmånerna, vilket innebär att priset på läkemedel regleras och ingår i högkostnadsskyddet.

– Det kan minska kostnaderna när du ska köpa din medicin på apoteket. Det skulle göra att vissa patienter kan byta till billigare läkemedel mot till exempel högt blodtryck och hjärtsvikt, magsår samt depression, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska också bytas ut till ett annat alternativ när det går. Regeringen vill därtill ge andra yrkeskategorier än läkare rätt att förskriva läkemedel kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Enligt regeringen är anledningen till förändringen att man vill stävja dagens utveckling där läkemedelsföretagen medvetet håller läkemedel utanför förmånerna, vilket kan leda till dyrare kostnader för den enskilda och undergräva de befintliga systemen för att hantera offentlig finansiering av läkemedel.

Enligt förslaget ska ändringen träda i kraft först i juni 2020, för att berörda myndigheter och läkemedelsbranschen ska hinna ställa om. Vissa mindre delar börjar dock gälla redan i oktober 2018.

Hela lagförslaget hittar du här.