Läkartidningen har i flera artiklar berättat om turerna kring den forskning och behandling med decidua stromaceller från moderkaka som bedrivits vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, KI.

Cellerna har bland annat getts till patienter som drabbats av transplantat kontra värd-sjukdom (GVHD) i samband med stamcellstransplantation.

Frågetecknen kring forskningen, som leddes av KI-professorn Olle Ringdén, har bland annat handlat om tillstånd, föregående djurstudier, patientsäkerhet samt misstankar om forskningsfusk. Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning har dock kommit fram till att det inte rört sig om oredlighet.

Karolinska institutet gjorde i februari i år en liknande bedömning och friade samtliga oredlighetsanklagade forskare. Nu får forskningen med de aktuella cellerna ny fart genom en klinisk studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Studien leds av professor Mats Remberger, som ingick i Olle Ringdéns forskningsgrupp på Karolinska institutet, och han försäkrar att man den här gången kommer att vara mycket noggrann vad gäller exempelvis tillstånd.

– Vi ska ta fram helt nya celler för den här studien, under korrekta GMP-betingelser och sedan ska vi söka alla tillstånd, dels ett etiskt tillstånd så klart, dels från Läkemedelsverket så att det sker på rätt sätt. Det ska inte fattas några dokument, utan allt ska göra på korrekt sätt, säger Mats Remberger till Läkartidningen.

På frågan hur det kom sig att forskningen fick en fortsättning på just Akademiska sjukhuset svarar han:

– Anledningen är det att det finns så mycket negativa krafter på Karolinska som inte tycker om det här. Och sedan är det av rent politiska skäl också. Det gick inte att driva det på Karolinska, så när vi fick det här anslaget så bestämde jag mig för att söka mig någon annanstans.

Kommer Olle Ringdén vara inblandad på något sätt i den här studien?

– Han är medsökande på projektet men han har väl tagit ett eller två steg tillbaka. Det är jag som driver det här nu, han finns bara i bakgrunden.

Enligt Akademiska sjukhuset kommer den randomiserade studien att inkludera cirka 70 patienter. Målgruppen är barn över 12 år och vuxna med akut livshotande GVHD i samband med blodstamcellstransplantation som inte svarat på behandling med kortison.

Studien sker i nära samarbete med Rikshospitalet i Oslo, men tanken är också att fler sjukhus i Sverige, Danmark och Finland ska medverka.

Studien finansieras av Vetenskapsrådet och enligt Mats Remberger är planen att de första behandlingarna med cellerna ska ske i början av nästa år.

Läs mer:

KI friar forskare från oredlighet

Ingen oredlighet i infekterad cellstrid

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Experimentell behandling skedde utan tillstånd på KS

»Utan de här cellerna dör patienter i onödan«

»Lagstiftningen är inte anpassad efter en föränderlig medicinsk värld«

»Min uppgift har varit att rädda livet på mina patienter«