Som Läkartidningen tidigare berättat har bristen på läkare till akutkirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus varit så svår att verksamheten varit hotad. De fast anställda specialistläkarna är nu en till antalet, och den personen är tjänstledig till nästa månad.

Trots den ansträngda situationen har man löst bemanningsfrågan fram till midsommar. Det har gjorts genom ett pussel där bitarna består av stafettläkare och samverkan med sjukhus både inom och utanför länet.

– Det har utarbetats ett samarbete med Umeå, och ett närmare samarbete med Sundsvall än vad vi har haft tidigare, med utbyte av personal och även patienter som kommer hit för att operera sig. På så sätt har vi behållit full verksamhet vid akutkirurgin, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening, till SVT.

Han är inte främmande för att lösningen kan permanentas. För Umeås del kan det vara en vinst eftersom det där råder brist på vårdplatser.

 

Läs även:

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Facket: »Stort steg bakåt« för akutkirurgin i Örnsköldsvik

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent