Sten Östenson, ledamot av Östra Skånes läkarförening, gör sig redo inför en pacemakeroperation. Foto: Privat

När Sjukhusläkarna håller sitt fullmäktigemöte den 8–9 mars ska deltagarna avhandla åtta motioner. Östra Skånes lokalavdelning har författat fem av dessa, varav två tillsammans med andra skånska avdelningar.

– Östra Skåne har lite av en tradition att lägga en del motioner. Jag har varit en av dem som tycker att vi ska göra det. Det var så jag blev invald i styrelsen, säger Sten Östenson, hjärtläkare i Kristianstad.

Han sitter i Sjukhusläkarnas nationella styrelse, är ledamot i Östra Skånes lokalavdelning och framhålls av dennes ordförande som en av drivkrafterna bakom motionerandet.

Är det mycket debatt och samtal bland de skånska sjukhusläkarna?

– Jag tycker att det är det. Vi har en levande sjukhusläkarförening i Kristianstad, Ystad och Hässleholm. Det finns en del aktiva individer. Och när det finns flera sådana personer så vågar och orkar man.

Östra Skåne motionerar om att Sjukhusläkarna ska verka för att införa obligatoriska kontroller av specialistläkares fortbildning, motverka »export av eutanasipatienter utan allvarlig eller livshotande sjukdom«, och verka för ett rökfritt Sverige. Därtill har man tillsammans med andra lokalavdelningar författat motioner om ekonomisk ersättning för övertid och mer information om sjukhusläkares pensioner.

Är det någon fråga i år som du tycker är extra viktig eller akut?

– Jag tycker fortbildningen är en av dem. Vi måste få till debatt och ställa krav på arbetsgivarna om vilka mål de ska uppfylla. Sedan måste man som sjukhusläkare också nämna vårdplatserna som en akut fråga.

I motionen om fortbildning står att den enda möjliga försämringen som återstår för specialistläkarna i den del av Skånes vård som kallas Kryh, är en »negativ utbildning, någon sorts obligatorisk fördumningskurs som vi får betala arbetsgivaren för«.

– Region Skåne har utmärkt sig med utbildningsstopp. Det finns en frustration över att man inte står upp för utbildningen, säger Sten Östenson.

Sjukhusläkarna har över 20 lokalavdelningar. Men det är bara Göteborg och de skånska som har motionerat.

Vad tänker du om det?

– Det borde vara fler motioner. Jag tror att det finns hur många tankar och idéer som helst, men det är tyvärr lite tuffa tider. Det finns inte någon paus för kollegorna att sitta och bolla de här frågorna, säger Sten Östenson och tillägger:

– Då kan vi vara ljuset i mörkret.

 

Läs även:

Sjukhusläkarnas Elin Karlsson: »Vi ska vårda patienter, inte vårdplatser«

Övertiden en nyckelfråga på Sjukhusläkarnas fullmäktige 2017

Mer om fullmäktigemötet 2018:

Pensioner, övertid och etik

Facket bör verka för regelverk för etisk granskning

Pris riktas till alla kvinnor bakom läkaruppropet #utantystnadsplikt

Hon föreslås till ny ledamot