Sten Östenson, ledamot i Östra Skånes läkarförening, och Sahar Janfada-Baloo, ordförande, är glada över kollegornas engagemang i namninsamlingen mot chefstillsättningen. Foto: Privat

Som Läkartidningen tidigare berättat får Region Skånes sjukhus tillbaka lokala sjukhuschefer efter att under några år ha haft en annan organisation. Men valet av Patricia Enocson som chef över Centralsjukhuset i Kristianstad har väckt protester bland läkarna. Det gäller framförallt de som tidigare haft henne som divisionschef.

– Jag har till och med pratat med regiondirektören och sagt att »väljer ni Patricia kommer Läkarförbundet inte kunna stå bakom det«. Och jag har förklarat lite om hur det var för två år sedan när hon sa upp sig som divisionschef och att det var mycket konflikter, säger Östra Skånes läkarförenings ordförande Sahar Janfada-Baloo till Läkartidningen.

Idén med protestlistan som nu lämnats in till Region Skåne kom dock inte direkt från fackligt håll. Sahar Janfada-Baloo berättar hur initiativet väcktes i en Facebook-grupp för läkare i Kristianstad. På ett dygn samlades drygt 200 namn in.

I namninsamlingen skriver läkarna:

»Läkarkåren vill härmed uttrycka sin starka önskan om att det ska vara en läkare som tillträder sjukhuscheftjänsten i Kristianstad. Detta för att undvika en uppdelning mellan administrativ sjukhuschef och en medicinsk ledningsansvarig.«

En annan invändning som facket har mot hela rekryteringen är att den skötts lokalt, i det område som kallas Skånevård Kryh, en av regionens fyra sjukvårdsförvaltningar. Ursprungligen var överenskommelsen, enligt Sahar Janfada-Baloo, att rekryteringen skulle skötas regionalt, nivån över Skånevård Kryh.

– Det är för att vi (i facket) tycker att man har haft lite svågerpolitik. Och vi ville undvika det.

Men mitt i processen lämnade förvaltningschefen för Skånevård Kryh sitt uppdrag. Tillförordnad blev Karin Bengtsson, och hon fick ganska omgående uppgiften att tillsätta den nya sjukhuschefen. På frågan om Patricia Enocson kan vara chef med ett så stort motstånd i läkarkåren, svarar Karin Bengtsson i en intervju med Kristianstadsbladet att »det blir naturligtvis en utmaning, men jag tror att det är möjligt«.

– Det här har gjort hela läkarkåren upprörd. Det känns som att våra åsikter och farhågor inte betyder någonting, säger Sahar Janfada-Baloo och tillägger.

– Det är helt anemiskt med läkare på beslutande nivåer. Vi har ingen möjlighet att komma upp och få delta vid ledningsbordet.

Nu har facket kallat till central förhandling i mitten eller slutet av april.

– Då kommer vi att lägga korten på bordet. Vi vill att arbetsgivaren gör om och gör rätt.

Läkartidningen söker Patricia Enocson och Karin Bengtsson för en intervju.

 

Läs även:

De blir Skånes nya sjukhuschefer