Även upplevelsen av kontinuitet och koordinering har förbättrats. Sveriges Kommuner och landsting förklarar det något paradoxala resultatet med att patienternas upplevelse av tillgängligheten till vården har försämrats – därav det försämrade helhetsintrycket. Framför allt äldre patienter är missnöjda med tillgängligheten.

Som exempel nämns att fler är missnöjda med möjligheterna att få kontakt med vårdcentralen via telefontjänster, 1177 Vårdguiden, en hemsida eller andra kontaktvägar.

Enkäten genomfördes i slutet av 2017 och har besvarats av drygt 80 000 personer.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både känner sig mer delaktiga och känner sig väl bemötta. Vi vet ju att svensk vård har medicinska resultat i världsklass, men att vi hittills legat sämre till inom dessa områden, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i ett pressmeddelande.

Resultatet från den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern visar, som Läkartidningen tidigare har berättat, att det finns ett ökat missnöje med väntetiderna. I förra årets mätning ställde sig färre bakom påståendet att väntetiderna till sjukhus och vårdcentral är rimliga.

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och landsting.

Enkäten skickades ut till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Totalt har 82 445 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

Mer detaljerat resultat hittar du här.

Källa: SKL