Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2018 är slut. Det var inget stort antal motioner, men de ledde ändå till viss diskussion.

Sjukhusläkarnas fullmäktige röstade till exempel ja till att föreningen ska ge medlemmarna information om de inte helt okomplicerade pensionssystemen. Sjukhusläkarna ska även verka för att medlemmar ska kunna byta mellan landstingskommunal och statlig anställning utan att det påverkar pensionen negativt.

Ledamöterna tyckte också att facket ska arbeta för ett regelverk för etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbete som inte omfattas av etikprövningslagen. Man ska även medvetandegöra behovet av etisk granskning.

Fullmäktige biföll även en motion om att Sjukhusläkarna ska engagera sig mer i frågan om ersättning för övertid. Det innefattar bland annat att arbetsgivaren borde registrera all arbetad övertid och att arbetsgivaren inte skriver bort rätten till ersättning för övertid.

En annan motion som gick igenom handlade om trakasserier. Sjukhusläkarna ska verka för att man i Läkarförbundet ger tjänstemän och förtroendevalda utbildning angående trakasserier, diskriminering med mera.

En motion om att »motverka export av eutanasipatienter« avslogs. Övriga tre motioner ansågs besvarade, vilket innebär att fullmäktige höll med om andemeningen men inte de konkreta att-satserna. 

Ann Hermansson, professor och överläkare vid öron-, näs- och halskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, valdes in i Sjukhusläkarnas styrelse.

 

Mer om fullmäktigemötet:

Facket bör verka för regelverk för etisk granskning

Pris riktas till alla kvinnor bakom läkaruppropet #utantystnadsplikt

Hon föreslås till ny ledamot

Sjukhusläkarna i Östra Skåne motionerar mest – och kanske vassast