Planen är att den nya intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska öppna 1 maj i år. Intensivakuten ska flytta in i samma lokaler som i dag inhyser sjukhusets vuxenakutmottagning. Senare i höst ska intensivakuten flytta in till Nya Karolinska Solna (NKS).

Intensivakutens högspecialiserade uppdrag innebär att man endast tar emot de svårast sjuka patienterna, vilket medför att man kommer att ta emot betydligt färre patienter jämfört med i dag.

Arbetet med att styra om vissa ambulanser från Karolinska universitetssjukhuset i Solna till andra akutsjukhus i Stockholm ska landstinget börja med från och med den fjärde april. Det framgår av ett nytt beslut från Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin.

I beslutet beskrivs också hur de patienter som tidigare kommit till Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska tas emot. Bland annat får Danderyds och S:t Görans sjukhus ett tydligare uppdrag att ta hand om patienter i behov av akutsjukhusresurser som kommer från vissa geografiska områden i norra respektive västra Stockholm.

Mot bakgrund av förändringarna i patientflödena inom det akuta omhändertagandet har också en riskanalys genomförts. Där pekas tre särskilt viktiga områden ut. Det gäller brist på slutenvårdskapacitet, tid för att utveckla full funktionalitet på närakuter samt behovet av kommunikations- och informationsinsatser.

Vad gäller bristen på slutenvårdskapacitet, som avser såväl disponibla som fysiska vårdplatser inom akutsjukhusen, är en föreslagen åtgärd att justera tidplanen av omstyrningen för att bättre synkronisera med den utökning av antalet fysiska vårdplatser som planeras vid S:t Görans sjukhus.

Ett annat förslag är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med specialistsakkunnig inom geriatrik tar fram ett system som ska stödja ett bättre utnyttjande av de geriatriska vårdplatserna i länet.

För de nya närakuterna, som ses som viktiga för att avlasta akutsjukhusens akutmottagningar, föreslås åtgärder för att se till att implementering av det nya gemensamma rådgivningsstödet säkerställs samt att 1177 Vårdguiden har korrekt och tillräcklig kunskap för att hänvisa rätt i den nya vårdstrukturen.

Läs också:

Nya närakuter ska avlasta akutmottagningarna i Stockholm

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Studenter vid NKS riskerar att missa examensmål

NKS blir med »intensivakut«