Sjukhuset i Sollefteå, som de senaste åren har förlorat både BB och den akuta kirurgin och ortopedin, tampas med mycket allvarliga bemanningsproblem som inte ens gått att lösa med hyrpersonal.

Läkare har slagit larm om avvikelser och i höstas startade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på eget initiativ ett tillsynsärende. Under april ska tillsynsmyndigheten intervjua verksamhets- och vårdgivarrepresentanter. Utredningen tros vara klar före sommaren.

Många invånare har engagerat sig för sjukvården i Sollefteå. För ett år sedan, när beskedet om att den akuta kirurgin skulle försvinna, erbjöd sig föreningen Ådalen reser sig att ta över sjukhuset och driva det inom ramen för en ekonomisk förening.

Föreningen har även undersökt om det är möjligt att bygga ett helt nytt sjukhus. På föreningens årsmöte i februari fattades inga avgörande beslut, men enligt föreningens ordförande Stefan Kanerva är det fullt möjligt.

– Vi bedömer att det går att bygga upp ett sjukhus och att det går att göra det i flera etapper. Planen är att öppna olika kliniker vartefter behoven och de ekonomiska förutsättningarna uppstår, säger han.

Han berättar att det första steget är att öppna en smärtklinik som ska ligga intill den kooperativa vårdcentralen Voon i centrala Sollefteå, som startade i december förra året. Det ska ske så snart finansieringen är klar, enligt Stefan Kanerva.

Samtidigt pågår en fördjupad utredning inom Region Västernorrland för att undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer av sjukhuset. Utredningen ska vara klar i december och ska bland annat analysera utvecklingen när det gäller demografin och dess koppling till vårdbehoven i länet de närmaste 10–15 åren.

– Vi är fortfarande intresserade av att ta över sjukhuset under vissa förutsättningar. Det är viktigt att vi inte blir begränsade och bara får göra vissa saker. Sedan beror det förstås på grundförutsättningarna. Vi är till exempel inte beredda att ta över en underfinansierad verksamhet, säger Stefan Kanerva.

Läs mer:

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset

Förening kämpar för sjukvården

Ådalen reser sig är en ekonomisk förening och ett nätverk i bland annat sociala medier. Bakom initiativet står både privatpersoner samt lokala företag och organisationer.

Ådalen reser sig var med och arrangerade de uppmärksammade protestdemonstrationerna i Kramfors och Härnösand förra året mot landstingets planer för sjukvården i Västernorrland.

Föreningen har även startat systerföreningen Voon, Vård och omsorg i Norrland, ett kooperativt företag som sedan december driver en vårdcentral i Sollefteå. Läraren Stefan Kanerva är ordförande för både Voon och Ådalen reser sig.