Nya psykoaktiva och hälsofarliga substanser når ständigt marknaden. Men för tillsynsmyndigheterna är det svårt att få tillgång till dem för bedömning om det framgår att det är den aktuella myndigheten som står bakom ett inköp via internet.

Därför måste inköpen kunna göras anonymt enligt regeringen som nu vill att det regleras i lag att Polismyndigheten får göra detta på uppdrag av Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om det och resten av innehållet i lagrådsremissen här.

Lagförslagen föreslås träda i kraft vid nästa årsskifte.