Enligt Dagens Medicin har Stockholms läns landsting inhämtat Karolinska universitetssjukhusets syn på att ge en ursäkt till de fyra visselblåsarna i Macchiarini-ärendet.

I sjukhusets svar som tidningen tagit del av uppger sjukhuset att visselblåsarna, efter att ha blivit nominerade av andra medarbetare, fått Karolinapriset för sitt agerande i Macchiarini-ärendet.

Men sjukhusets ledning har dock inte sett att det funnits någon anledning att be om ursäkt till de fyra läkarna.

Enligt sjukhuset har visselblåsarna behandlat personuppgifter i strid med lagen när de anmälde Paolo Macchiarini och sjukhuset ville därför ge de fyra läkarna disciplinåtgärder i form av skriftliga varningar.

Några skriftliga varningar delades dock aldrig ut.

En av visselblåsarna, Karl-Henrik Grinnemo, uppger för Dagens Medicin att han och övriga visseblåsare utifrån deras patientsäkerhetsarbete har rätt att gå igenom patienternas journaler om det finns risk att patienten kommer till skada på grund av behandling.

Däremot menar han att sjukhusdirektör Melvin Samsoms agerande i Macchiarini-affären är juridiskt tveksamt eftersom sjukhusdirektören enligt honom velat förhindra läkarnas patientsäkerhetsarbete genom att hota med disciplinåtgärder och uppsägning.

– Därför är det beklagligt att han inte erkänner sitt fel och ber om ursäkt. Vi funderar själva på att gå in med stämningsansökan mot Melvin Samsom utifrån hans agerande och har en diskussion med våra jurister kring det, säger Karl-Henrik Grinnemo till tidningen.

I ett skriftligt svar till Dagens Medicin pekar Melvin Samsom på att frågan om under vilka omständigheter man får ta del av patientjournal är noga reglerat och att det var utifrån detta som skriftlig varning diskuterades, men aldrig avsked.

Melvin Samsom vill också framhålla att man vid en överläggning i januari 2015 kom fram till att inte ge den skriftliga varningen »på grund av de speciella omständigheterna som det handlar om i det här fallet.«