Initiativtagare och administratörer bakom läkarnas metoo-upprop #utantystnadsplikt belönades med Friska sjukvårdspriset 2017. Från vänster: Åsa Edergren, Karin Frisell, Signe Löfgren, Ellen-Elena Reinolds och Sandra Zetterqvist Tilander.

Priset, som ska gå till en person eller grupp som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården för patienter och läkare, delades ut under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte på torsdagen.

Motiveringen löd:

»Länge har kvinnliga läkare försökt belysa och motarbeta kulturen med sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården. Genom det gemensamma uppropet #utantystnadsplikt har de äntligen fått den stora uppmärksamhet och stöd som de förtjänar.«

Uppropet #utantystnadsplikt samlade 10 400 läkare och kvinnliga läkarstudenter.

– Att vi står här i dag och får ta emot priset. Fantastiskt för alla kvinnliga och ickebinära läkare och studenter att det äntligen har fått hända, sa Sandra Zetterqvist Tilander, en av gruppens initiativtagare och administratörer, vid prisceremonin.

Det tog ett tag innan initiativtagarna fick någon reaktion på uppropet. Direkt efteråt var det ganska tyst, berättar Sandra Zetterqvist Tilander.

– Jag vet inte varför. Jag blev lite sur och arg, säger hon.

– Då gick vi ut och publicerade en artikel där vi skrev: »Vi har inte fått något svar. Vad håller ni på med?« Precis efter att artikeln publicerades – det var väldigt tydligt – skickade sjukhusen in svar. Det var jättebra. Värdet med svaren är att cheferna har satt sig ned och skrivit dem och reflekterat över det.

De fem administratörer som tog emot priset på torsdagen berättar att många arbetsplatser har tänkt göra temadagar och workshops. Men de tror också att det behövs mer konkreta och kontinuerliga insatser.

– Jag tror mycket på att få in det på utbildningarna. Jag kan inte se varför man inte skulle ha det. Det räcker inte med bara workshops eller att klistra upp sina värdegrunder på en anslagstavla som snart häftas över. Men gör man mycket och kontinuerligt och får in det på föreläsningsdagar, i programmen och på arbetsplatsträffar så fungerar det, säger Sandra Zetterqvist Tilander.

– Man måste ta in experter och den evidens som finns. Det är ett forskningsområde som alla andra, säger Karin Frisell.

Läs mer:

10 400 skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

1 500 manliga läkare samlas i upprop: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Pin ska visa stöd för #utantystnadsplikt

Mer om fullmäktigemötet:

Pensioner, övertid och etik

Facket bör verka för regelverk för etisk granskning

Hon föreslås till ny ledamot

Sjukhusläkarna i Östra Skåne motionerar mest – och kanske vassast